Дистанционно отчитане

Фирма Вамекс предлага на Вашето внимание системи за дистанционно
отчитане на водомери на водещи немски производители, базирани на най-новите технологии тази област. Отчитането на водомерите се извършва автоматично в края на всеки месец, без да е необходимо  да се осигурява достъп до сградата и да се нарушава личното Ви пространство.  

 Ние Ви предлагаме комплексна услуга за изграждане на система за дистанционно отчитане която включва:

  • Безплатен оглед на сградата и предоставяне на оферта за изграждане на система за дистанционно отчитане на Вашите водомери и/или топломери
  • Безплатна доставка и монтаж на водомерите и всички други компоненти на системата за дистанционно отчитане
  • Безплатна поддръжка на системата в рамките на гаранционните срокове и условия
  • Пломбиране на водомерите и придвижване на информацията към ВиК - Русе и/или Топлофикация-Русе по служебен път
Предлаганите от нас водомери са пригодени за допълнително поставяне на
радио модул, с който данните от показанията на водомера могат по безжичен път да се излъчват към концентратор, монтиран на подходящо място в жилищната сграда. От своя страна концентратора събира даннте, излъчвани от радио модулите и чрез GPRS мрежа ги предава през определени интервали от
време към предварително дефиниран FTP сървър. Постъпилата в сървъра информация се обработва от ВиК дружеството при изготвяне на сметките за консумираната вода.

Съществува и възможност за включване към системата на други измервателни уреди (топломери,разходомери за газ, индивидуални разпределители на топлинна енергия и електромери), предаващи данни по унифицирания комуникационен протокол wireless M-bus, отговарящ на стандарта ЕN13757-4 в сферата на безжичното отчитане на средства за измерване.

Основни предимства на предлаганата от нас система за дистанционно отчитане:

  • Не е необходимо да осигурявате ежемесечен достъп до Вашето жилище за отчитане на водомерите.
  • Сметките се изготвят ежемесечно, на база актуална информация, без да се налага начисляване на служебен разход при невъзможност да се осигури достъп до водомера.
  • Отчитането става бързо и прецизно, независимо от броя на измервателните уреди.
  • Модулите разпознават и сигнализират за течове и опити за вмешателство в системата както и опити за влияние. Това намалява загубите на вода и прави кражбите невъзможни
  • Комплексната услуга на фирма Вамекс включва доставка, монтаж и пломбиране на водомерите
  • Възможно е да заплатите системата на разсрочено плащане, без оскъпяване.
 Свържете се с нас на 082/834 409 или на 0878 780 930 и заявете Вашият безплатен оглед сега!