Водомери

Повече от 10 години осигуряваме комплексно обслужване /доставка, монтаж, ремонт, проверка и пломбиране/ на водомери и топломери в град Русе. В тази дейност, си партнираме с водещите държавно признати лаборатории за проверка на средства за измерване, както и с „Водоснабдяване и Kанализация” -  Русе и „Топлофикация Русе”. За извършваните дейности по водомерите, фирмата разполага със сервиз за водомери с 3 броя изпитвателни стендове от най-ново поколение. Осигуряваме ремонт и проверка на водомери от 3 м3 до 350 м3, както и гаранционно и извънгаранционно обслужване на всички модели водомери предлагани на българския пазар.

Предлагаме Ви следните услуги:

Комплексна услуга проверка на водомер

Посещение на адрес в удобно за Вас време, демонтаж, проверка на Вашия водомер в лицензирана лаборатория, монтаж, пломбиране, попълване и придвижване на всички необходими документи към "ВиК  Русе" и "Топлофикация Русе" 

Комплексна услуга нов водомер

Посещение на адрес в удобно за Вас време, демонтаж, подмяна на Вашия водомер с рециклиран или с нов водомер, монтаж, пломбиране, попълване и придвижване на всички необходими документи към "ВиК  Русе" и "Топлофикация Русе" 

Комплексна услуга подмяна на спирателен кран

Посещение на адрес в удобно за Вас време, демонтаж, на Вашия стар спирателен кран доставка и монтаж на нов сферичен или кеклов спирателен кран, пломбиране на Вашия водомер, попълване и придвижване на всички необходими документи към "ВиК  Русе" и "Топлофикация Русе" 

Преди да подадете заявка за подмяна на спирателен кран

Ако желаете подмяна на  крана за студена вода - осигурете достъп до крана на общия водомер за централно спиране на водоподаването в сградата
Ако желаете подмяна на крана на топлата вода - подайте заявление в "Топлофикация Русе" за спиране на водоподаването за битова гореща вода от абонатната станция. След като получите разрешение, се свържете с нас за уточняване на дата и час за посещение 

Пломбиране на водомер

Посещение на адрес в удобно за Вас време, демонтаж, проверка на Вашия водомер в лицензирана лаборатория, монтаж, пломбиране, попълване и придвижване на всички необходими документи към "ВиК  Русе" и "Топлофикация Русе" 

Ние ви предлагаме още:

Ремонт на водомери

Фирмата е гаранционен сервиз на единственият български производител на водомери "Беласица" АД - град Петрич. Осигуряваме ремонт и проверка на всички видове водомери одобрени за ползване в България

Изграждане на системи за дистанционно отчитане на водомери

  • Безплатен оглед на сградата и предоставяне на оферта за изграждане на система за дистанционно отчитане на Вашите водомери 
  • Безплатна доставка и монтаж на водомерите и всички други компоненти на системата за дистанционно отчитане
  • Безплатна поддръжка на системата в рамките на гаранционните срокове и условия
  • Пломбиране на водомерите и придвижване на информацията към ВиК - Русе и/или Топлофикация-Русе по служебен път

Само с едно обаждане на 082 834 409 или чрез on-line заявка.  

Гаранция за качество

  • Гаранция от 12 до 36 месеца за всички водомери, закупени от нас. При проблем с наш водомер в рамките на гаранционните срокове и условия ние се задължаваме експресно да го ремонтираме или заменим с нов напълно безплатно
  • 6 месеца гаранция за всеки извършен ремонт на водомер
  • 6 месеца гаранция за всеки монтаж на водомер